Actuele informatie?
Kijk voor de meest actuele informatie over de subsidieregelingen in 2018 op deze website: Subsidie zonnepanelen 2018

In Nederland wordt goed nagedacht over het milieu. Om de klimaatdoelstellingen te halen die voorschrijven dat er in 2020 tot wel 14% van de opgewekte stroom afkomstig moet zijn uit natuurlijke en duurzame bronnen, moeten bedrijven flink aangemoedigd worden over te stappen op betere alternatieven. Een van de manieren om dit voor elkaar te krijgen, is de SDE+-regeling. Dit is een subsidie die geldt voor bedrijven die grote projecten opzetten, waarbij ze gebruik maken van duurzame energiebronnen. Wil je meer weten over deze regeling? Dan kun je hier meer informatie lezen.

Duurzame stimulatie

SDE staat voor ‘Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie’. Het is een regeling die ervoor moet zorgen dat duurzame energie meer aantrekkelijk wordt voor bedrijven. Wat voorheen nog gericht was op particulieren, richt de overheid zich bij de stimulatie van duurzame energie nu voornamelijk op grootgebruikers. Daar valt immers het snelst het meeste winst te halen, want bedrijven gebruiken veel energie en maken het minst snel de afweging om meer te betalen voor schone energie. Toch is dat nodig, want op dit moment schommelt de hoeveelheid duurzame energie rond de 5% van het totaal: er is dus flink wat verbetering nodig om het akkoord te halen.

SDE+ 2017

De SDE+ voorjaar 2017 opent 7 maart 2017 met een budget van € 6 miljard. De bekendmaking van de definitieve data en het totaalbudget van de SDE+ najaar 2017 wordt vóór 1 juni 2017 verwacht.

  • Ook in 2017 heeft de SDE+ twee openstellingsrondes: voorjaar en najaar.
  • De SDE+ voorjaar 2017 loopt van 7 maart tot en met 30 maart 2017.
  • Het totaalbudget voor SDE+ voorjaar 2017 is €6 miljard euro.
  • Het maximum basisbedrag van € 0,150/kWh wordt verlaagd naar € 0,130/kWh in 2017, omdat de kostprijzen voor hernieuwbare energie zijn gedaald.
  • De voorjaars- en najaarsronde hebben drie fases in 2017.
  • Iedere fase heeft een maximum fasebedrag.

Zon

– Zonthermie: Subsidieaanvragen in deze categorie kan voor installaties met een afgedekte zonnecollector en een totaal thermisch vermogen ≥ 140 kW.
– Zon-PV projecten komen alleen in aanmerking voor SDE+ subsidie als zij een grootverbruikersaansluiting hebben. Laat je goed informeren door de netbeheerder over de hoogte van de kosten van de aansluiting. Producenten met een kleinverbruikersaansluiting kunnen gebruik maken van de salderingsregeling, de EIA of de EDS.

De SDE+ in de praktijk

De SDE+-regeling geeft bedrijven een flinke subsidie voor het opwekken van duurzame energie. Daaronder vallen bijvoorbeeld zonnepanelen, maar ook windenergie en biomassa behoren tot de mogelijkheden. In totaal steekt de overheid in 2017 ongeveer €8 miljard euro in dit project. Deze subsidie wordt voornamelijk ingezet om de kostprijs tussen duurzame energie en ‘gewone’ energie te verkleinen. Voor bedrijven wordt het op die manier interessanter om duurzame energie te gaan gebruiken bij grote projecten. De precieze manier waarop de subsidie in elkaar steekt is vrij complex.