Actuele informatie?
Kijk voor de meest actuele informatie over de subsidieregelingen in 2018 op deze website: Subsidie zonnepanelen 2018

In veel landen is men druk bezig om het stroomverbruik van particulieren groener te maken. Op verschillende manieren – door middel van subsidies, regelingen en wetgeving – worden mensen aangemoedigd om geld te steken in meer duurzame vormen van stroom- en gasverbruik, en om de CO2-uitstoot te beperken. In Nederland vindt de overheid dat echter veel minder belangrijk. Hoewel er wel enige subsidies zijn op het gebied van energiezuinige apparaten als zonnepanelen en warmtepompen, is het hier voor burgers nog lang niet zo aantrekkelijk als elders om te investeren. Hoe ziet het beleid er voor de komende jaren uit?

Huidige subsidies voor zonnepanelen

De subsidie op zonnepanelen, die enkele jaren lang van kracht was, maakte het aantrekkelijker voor particulieren om te investeren in de aanschaf van zonnepanelen. Deze regeling is echter afgeschaft in 2013. Dat betekent dat er op dit moment van overheidswege geen aanmoediging is om particulieren te bewegen over te stappen naar schone zonne-energie, afgezien van een lager btw-tarief. De kosten zijn dan ook – vergeleken met onze oosterburen – zeer hoog. Desalniettemin kan de aanschaf van panelen lonen. De prijzen van de panelen dalen al jaren, en je bespaart er veel geld mee op de stroomrekening. Voor bedrijven zijn er overigens wel subsidies om de overstap te maken.

Subsidie voor 2017

Ook voor in de toekomst is het nog onzeker of er subsidies komen voor particulieren. Landelijke subsidies liggen in ieder geval niet in de lijn der verwachting. Toch kunnen ook particulieren wel rekenen op enige tegemoetkoming. Sommige gemeentes verstrekken echter wel een duurzaamheidslening. Ook zal de btw-regeling nog van toepassing zijn: over de aanschafkosten kun je de BTW terugvragen, wat 21% scheelt op de totale investering en ook op de installatiekosten. Voor bedrijven en organisaties zullen de bestaande subsidies gehandhaafd worden, zie ook pagina voor bedrijven en SDE+.

Kort samengevat:

Particulieren Geen subsidie1
VvE’s Geen subsidie1
Sportverenigingen Subsidieregeling:
Energiebesparing en Duurzame Energie (RVO)
MKB-ers Diverse regelingen:
MIA, VAMIL, KIA, EIA, SDE+
Grote bedrijven Diverse regelingen:
MIA, VAMIL, KIA, EIA, SDE+
Agrariërs Subsidieregeling:
‘Asbest Eraf, Zonnepanelen Erop’, SDE+

1Alhoewel de Rijksoverheid de term ‘subsidie’ niet gebruikt stellen sommige partijen dat de BTW-teruggave van de Belastingdienst ook als een soort subsidie voor particulieren gezien kan worden. Het verlaagt inderdaad de totale aanschafkosten van zonnepanelen en zou in die zin gezien kunnen worden als een ‘subsidie’. Een particulier kan namelijk het gehele BTW-bedrag bij de Belastingdienst terugvragen.

Wat kosten zonnepanelen met/zonder subsidie?

Kom vrijblijvend in contact met lokale zonnepaneel installateurs en laat je deskundig adviseren over de mogelijkheden. Door vervolgens het aanbod naast elkaar te leggen maak je een betere keuze en kun je besparen op de aanschaf van zonnepanelen. Offertes vergelijken is gratis en vrijblijvend.