Actuele informatie?
Kijk voor de meest actuele informatie over de subsidieregelingen in 2018 op deze website: Subsidie zonnepanelen 2018

De afgelopen tijd is er steeds meer aandacht gekomen voor het verbeteren van het milieu. Met de zogenaamde ‘Asbest Eraf, Zonnepanelen Erop’ regeling probeert de overheid sinds 2014 twee vliegen in één klap te slaan. Zoals de naam van de subsidie al zegt, worden bedrijven aangemoedigd om het schadelijke asbest dat vaak in daken van boerderijschuren verwerkt zit, te laten saneren. In één beweging worden dan zonnepanelen geplaatst op de gesaneerde daken, zodat agrariërs (gedeeltelijk) over kunnen stappen op het gebruik van groene stroom. Deze regeling zou eigenlijk lopen tot eind 2015, maar is voor de meeste provincies tot 1 november 2016 verlengd.

Zie bijvoorbeeld:
– Provincie Zuid-Holland: subsidie gesloten
– Provincie Overijssel: geen subsidie meer
– Provincie Limburg: geen subsidie

Asbest saneren?

Kom dan vrijblijvend in contact met asbestbedrijven en vraag gratis offertes op. Door het aanbod te vergelijken kun je besparen op de kosten die je moet maken. Ga naar pagina offertes asbest.

Heb je asbest op het dak?

Asbest is een prima materiaal om mee te isoleren. Tot in het midden van de jaren ’90 werd het dan ook veelvuldig gebruikt in allerlei sectoren, en vooral in de agrarische sector. Inmiddels weten we echter dat het materiaal zeer schadelijk is voor de gezondheid. Het saneren van asbest is een vrij kostbare onderneming, die de overheid toch subsidieert. Heb je asbest op het dak, dan kun je door middel van de ‘Asbest Eraf, Zonnepanelen Erop’ regeling ook meteen overstappen op groene energie.

Hoeveel kun je besparen?

De financiële implicatie van deze subsidie kan behoorlijk groot zijn. In totaal kun je tot €4,50 euro per m2 besparen op de sanering, terwijl er zonnepanelen geplaatst worden waarmee je stroomverbruik op de lange termijn een stuk voordeliger zal worden. Afhankelijk van het verbruik van je bedrijf, kan dat flink schelen op de energierekening. Door middel van deze regeling wordt op die manier het milieu geholpen, maar krijgen bedrijven ook een steuntje in de rug.


Friesland

Informatie regeling ‘Asbest Eraf, Zonnepanelen Erop’ voor aanvragers uit Friesland en is afkomstig van: www.asbestvanhetdak.nl. Provincie Friesland heeft vanaf 19 juli 2016 de regeling ‘Asbest Eraf, Zonnepanelen Erop’ verlengd.

De regeling krijgt in Friesland dus een vervolg. De regeling van 2013 tot juni 2016 was voor agrarische gebouwen. In de regeling die vanaf 19 juli 2016 is opengesteld kon iedereen met een gebouw met asbestdak profiteren. Doel ervan is hen te stimuleren het asbest te verwijderen en zonnepanelen op het dak te leggen. In totaal was hiervoor €500.000 euro beschikbaar.

Hieronder een aantal belangrijke punten voor het indienen van de aanvraag.

Aanvragen van de subsidieregeling in Friesland kan alleen door het aanvraagformulier te downloaden, in te vullen en retour te sturen naar BespaarLokaal.nl (het adres staat op het aanvraagformulier). Je kunt de documenten ook inscannen en mailen naar: asbest@bespaarlokaal.nl.

Vraag eerst de subsidie aan door het indienen van een complete ondertekende aanvraag, inclusief alle verplichte bewijsstukken, voordat je de subsidiabele activiteiten begint.

De benodigde bewijsstukken zijn:
1. Asbestinventarisatierapport (conform SC-540) waaruit het aantal m2 asbestdak blijkt;
2. Een door jou ondertekende gespecificeerde offerte asbestverwijdering (uitvoerende bedrijf dient te voldoen aan SC-530) waaruit blijkt hoeveel m2 asbestdak je laat saneren. Je dient ten minste 250 m2 asbestdak te verwijderen;
3. Een door jou ondertekende gespecificeerde offerte zonnepanelen. Hieruit dient te blijken dat je ten minste 5.000 Wp zonnepanelen laat plaatsen;
4. Noodzakelijke vergunningen of meldingen (voor het verwijderen van asbest en eventueel voor het plaatsen van de zonnepanelen)
5. Een machtiging van de aanvrager voor het indienen van de aanvraag door een gemachtigde (indien van toepassing)

Voor meer informatie over asbest en asbestinventarisatie bekijk je de betreffende webpagina’s.

Zie ook:
Subsidie asbest 2018