Actuele informatie?
Kijk voor de meest actuele informatie over de subsidieregelingen in 2018 op deze website: Subsidie zonnepanelen 2018

In een tijd van modernisering, innovatie en bewustzijn van ons ecologisch systeem, spelen zonnepanelen een centrale rol voor velen. Steeds meer huishoudens, bedrijven, verenigingen en organisaties gebruiken zonnepanelen om zich te profileren als modern en boven alles vooroplopend in de strijd om het milieu te verbeteren. Deze trend vindt ook plaats op politiek niveau. Zo maakte het ministerie van Economische Zaken enkele jaren geleden (2012-2013) een subsidie vrij ten hoogte van €650 euro voor huishoudens die zonnepanelen plaatsen.

Zonnepaneel subsidies in 2017
De regelingen worden altijd door de Nederlandse overheid geruime tijd voordat ze ingaan gecommuniceerd met het volk via de Staatscourant. Maar is er op dit moment een subsidie zonnepanelen 2017 waar je gelijk gebruik van kunt maken? Er zijn enkele indirecte manieren om minder voor zonnepanelen te betalen, maar is er nog niets bekend over een specifieke ‘subsidie zonnepanelen‘ zoals die uit 2012. In plaats daarvan kunnen particulieren gebruik maken van een (nog aantrekkelijkere) BTW-regeling. Houd daarom Subsidie-Zonnepanelen2017.nl in de gaten om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen wat betreft de subsidieregelingen.

Subsidie voor sportverenigingen en agrariërs
Wat wel met zekerheid te melden is, is de regeling voor sportverenigingen en die voor boeren uit Friesland welke nog asbest op/in hun schuur hebben. Zij kunnen asbest uit het dak laten verwijderen en deze voorzien van zonnepanelen en krijgen daar een bepaalde vergoeding voor vanuit de provincie.

Wat kosten zonnepanelen met/zonder subsidie?

Kom vrijblijvend in contact met lokale installateurs en laat je adviseren over de mogelijkheden. Door het aanbod naast elkaar te leggen maak je een betere keuze en kun je besparen op de aanschaf van zonnepanelen. Offertes vergelijken is gratis en vrijblijvend.

Zonnepanelen subsidies 2018

Gebaseerd op de informatie die we hebben vergaard van de websites van de Rijksoverheid en de Belastingdienst kunnen we vooralsnog melden dat er op dit moment geen wijzigingen voor 2018 gepland staan wat betreft de regelingen omtrent zonnepanelen subsidies. Houd deze website in de gaten om op de hoogte te blijven van eventuele veranderingen.

Voorgaande jaren

De laatste subsidieregeling vanuit de Rijksoverheid dateert uit 2012. Deze regeling welke officieel aan het eind van 2013 gestopt is, was een zeer groot succes. Halverwege 2013 was de subsidiepot namelijk al leeg en konden particulieren tot €650 euro terug krijgen op de aanschaf van hun zonnepanelen systeem.

Hieronder zullen 3 groepen behandeld worden voor wie zonnepanelen in het algemeen interessant kunnen zijn:
1) Particulieren
2) Zakelijke gebruikers
3) Stichtingen en verenigingen

1) Voordelen van zonnepanelen voor particulieren

Op kleine en grote schaal maken mensen tegenwoordig gebruik van zonnepanelen. Niet alleen de zakelijke gebruiker loopt hierin voorop, ook de particulier is een serieuze gebruiker van zonnepanelen aan het worden. Niet alleen voor hun ecologische duurzaamheid maar ook zeker voor de financiële voordelen. Ondanks al deze voordelen is het overstappen naar zonnepanelen best een grote en kostrijke actie voor de meeste huisbezitters. De kosten van zonnepanelen kunnen al snel oplopen tot een bedrag van €1300 euro voor enkele panelen, zeker geen kleine prijs voor de doorsnee particulier. In het verleden kon er nog een regeling getroffen worden waardoor de particulier een gedeelte terug kreeg van de overheid. Deze regeling had vooral te maken met een vermindering in de BTW van 21% naar 6% en kon het ervoor zorgen dat particulieren rond de €200 euro gingen besparen. Deze regeling is in 2016 niet meer van toepassing maar heeft plaats gemaakt voor een nieuwe BTW-regeling, zoals eerder beschreven. Hieronder volgt een overzicht en beschrijving van de meest voordelige en gebruikte regelingen, subsidies en voordelen waar de particuliere gebruiker van zonnepanelen recht op heeft:

– Salderen

Een aspect van het gebruik van zonnepanelen is dat de particuliere gebruiker meer stroom opwekt dan er verbruikt wordt. Soms kan het zijn dat er meer stroom wordt verbruikt dan dat de panelen kunnen opwekken. Als dit voorkomt gebruik je stroom uit het ‘openbare net’. De salderingsregeling maakt het voor iedereen mogelijk dat je stroom aan het net kunt terugleveren voor een bepaalde vergoeding. Dankzij deze regeling wordt de waarde van een ingekochte kilowattuur gelijkgesteld aan een opgewekte kilowattuur tot aan de zogenoemde salderingsgrens (m.a.w. de salderingsgrens staat gelijk aan hoeveel je aan stroom hebt ingekocht bij je energieleverancier, echter hanteren sommige maatschappijen soms andere maxima om deze grens te bepalen. Zo mag je bij een leverancier uit het oosten van het land maximaal 1500 kWh leveren om het volle tarief te krijgen, alles daarboven wordt ingekocht tegen het kale leveringstarief). In de praktijk kan dit betekenen dat als je 3800 kWh per jaar aan energie verbruikt en 4000 kWh opwekt (en jouw leverancier rekent jou €0,20 euro per kilowattuur (prijspeil 2017) met een regeling van €0,105 per kWh (vandebron.nl) of €0,10 per kWh (Qurrent.nl) per teruggeleverde kWh) je al snel €20 euro kunt ontvangen voor dit overschot.

Deze regeling hangt voor een groot gedeelte af van hoe het beleid van jouw energieleverancier in elkaar steekt. De applicatie van de salderingsregeling kan dus per energieleverancier verschillen. Wel is het zo dat je bij iedere energiemaatschappij gebruik maakt van teruggeleverde energie. Zorg dus altijd dat je zowel de leverancier als jouw gebruik van zonnepanelen goed afstemt op wat je daadwerkelijk nodig hebt aan energie. Het is aan te raden dat je niet meer opwekt dan dat je verbruikt. Sommige installateurs adviseren dat je zo een 75% van je maximale stroomverbruik dient op te wekken met zonnepanelen, omdat het na een bepaald punt (salderingsgrens) niet meer heel aantrekkelijk wordt om zonnestroom op te wekken. Zie ook: www.consuwijzer.nl/salderen

– Veranderen van leverancier

Als je van energieleverancier wilt veranderen is het belangrijk dat je een goede vergelijking maakt. Veel particulieren maken door onzekerheid en ongeduld de fout om de verkeerde leverancier te kiezen. Hierdoor betaal je niet alleen te veel voor stroom dat je inkoopt maar krijg je wellicht ook niet het juiste bedrag voor de teruglevering van jouw opgewekte stroom.

– Teruggave op de BTW

Eerder in dit artikel is er al een hint gegeven op de voordelen van een regeling die jou een teruggave op de BTW biedt. Aangezien er voor de particuliere gebruiker geen vaste subsidies voor het gebruik van zonnepanelen worden gehandhaafd dit jaar is er dus behoefte aan een vervangende regeling.

Proces voor de particulier
Nu je je realiseert hoe lucratief deze regeling kan zijn is het belangrijk om te weten hoe je er optimaal gebruik van kan maken en hoe je de BTW over zonnepanelen terugvordert. De volgende stappen zullen illustreren hoe de particuliere gebruiker dit proces goed kan aanpakken. Het proces begint bij de Belastingdienst waar je het formulier ‘Opgaaf startende ondernemer’ moet invullen. Dit formulier is vooral gericht om een goed beeld te krijgen van de persoonlijke gegevens, rechtsvorm en inkomsten van de particuliere gebruiker. Onthoud dat je geen geregistreerde ondernemer hoeft te zijn maar dat je wel zo beschouwd wordt door de overheid om de teruggave regeling te laten rechtvaardigen.

2) Voordelen voor zakelijke gebruikers

Er is een trend gaande in de zakenwereld en de overheidssector waarin duurzame energie een steeds prominentere rol krijgt in nieuwe beleidsontwikkelingen, wetten en projecten. Ieder bedrijf, organisatie of instituut wilt zich zo goed mogelijk profileren in een competitieve werkomgeving. De overheid speelt hier de laatste jaren uitstekend op in en verleidt de zakenwereld met lucratieve subsidies en vele voordelen voor het gebruik van duurzame energie. De overheid wilt dat bedrijven een grote rol gaan spelen om het behalen van bepaalde klimaatdoelstellingen mogelijk te maken. Een van deze doelstellingen is het duurzamer maken van vele van onze energiebronnen. De overheid heeft hierdoor vele verschillende subsidies beschikbaar gesteld voor ondernemers die gebruik maken van zonnepanelen. Ook maken steeds meer gemeentes door het land subsidies beschikbaar voor bedrijven met projecten of initiatieven gericht op duurzaamheid, groene energie en het gebruik van zonnepanelen.

– KIA & MIA

Deze ontwikkeling brengt ook vele potentiële voordelen met zich mee voor zakelijke gebruikers van zonnepanelen. Van lokale subsidies, BTW teruggave en speciale bespaarleningen tot aan zakelijke aftrekregelingen zoals de kleinschaligheidsaftrek (KIA) en de milieu-investeringsaftrek (MIA) zijn slechts een aantal van de vele voordelige regelingen waar bedrijven en organisaties een beroep op kunnen doen. Deze tekst zal zich focussen op de vele verschillende regelingen, subsidies en voordelen van het gebruik van zonnepanelen voor iedere specifieke gebruikersgroep. Lees verder op de website van de RVO: www.rvo.nl/kia-mia-vamil/

– Kilowattuur

Dit alles zal vele ondernemers als muziek in de oren klinken. Het is alleen wel zo dat je een sterke onderneming moet hebben die een aanzienlijke winst maakt aangezien de hoogte van de subsidie voor een groot deel te maken heeft met de belastingdruk van jouw onderneming. Als onderneming is het natuurlijk van uiterst belang dat je een goede afweging maakt van iedere investering die je doet. Zo doe je er als zakelijke gebruiker goed aan om te weten hoeveel energie je als onderneming verbruikt en of er dan nog genoeg terugverdiensten uit te halen zijn. Er zijn verschillende hulpmiddelen beschikbaar die je als zakelijke gebruiker kunnen helpen bij het berekenen van jouw rendement. Als je tot 10.000 kilowattuur per jaar verbruikt dan moet je er rekening mee houden dat je pas na 6 tot 7 jaar terugverdient op jouw investering. Voor bedrijven die veel meer verbruiken kan dit makkelijk oplopen naar de 17 jaar.

De energie-investeringsaftrek ook wel bekend als EIA is een van de meest actuele aftrekregelingen voor bedrijven die zonnepanelen gebruiken. Deze aftrek is een fiscale aftrek die vanaf het kalenderjaar 2016 maar liefst 60% kan bedragen. Ook kleinere bedrijven zoals eenmanszaken kunnen van deze aftrekregeling gebruik maken. Wel moet een bedrijf aan een bepaald minimum voldoen om voor de EIA in aanmerking te kunnen komen. Zo moet een bedrijf over minimaal 100 zonnepanelen beschikken zodat er een bepaald minimum aan energie opgewekt wordt.

> Laat je deskundig adviseren over de (subsidie)mogelijkheden door meerdere installateurs.

– Combinatieregeling

Een ander voordeel van deze regeling is dat de energie-investeringsregeling gecombineerd kan worden met asbestsanering. De zonnepanelen kunnen door middel van deze combinatie voor ongeveer 75% vrij worden afgeschreven. Als zakelijke gebruiker is het wel belangrijk om dit in een kort tijdsbestek van enkele maanden voor elkaar te krijgen. Aangezien asbest onder de milieu-investeringsregeling (MIA) valt is het behoorlijk voordelig om deze twee regelingen met elkaar te verbinden.

Asbestsanering brengt namelijk weer een aantal subsidies met zich mee. Zo is er naast de milieu-investeringsregeling (MIA) ook de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL). Niet ieder bedrijf komt hiervoor in aanmerking aangezien er aan vele eisen moet worden voldaan. Toch kan deze rekening zeer lucratief uitvallen en voor tot wel 75% fiscale aftrek zorgen. Voor grote aanvullende projecten worden er ook een aantal subsidies beschikbaar gesteld. De overheid legt veel nadruk op dit soort projecten aangezien deze projecten en initiatieven prima aansluiten op het beleid van de overheid op het gebied van duurzaamheid en groene energie. Een van deze subsidies beloont het opwekken van hernieuwbare energie door middel van zonnepanelen. Deze subsidies kunnen oplopen tot rond de €2000 euro.

3) Voordelen voor organisaties en verenigingen

De overheid hoopt niet alleen het bedrijfsleven een duwtje in de rug te geven als het gaat om overstappen naar groene energie, ook non-profit organisaties en verenigingen worden aangemoedigd om een steentje bij te dragen. Ook voor deze groep is het gebruik van zonnepanelen uitermate geschikt. Al jaren zijn politici bezig om de overstap naar duurzame energie makkelijker en voordeliger te maken voor deze doelgroep. Dit leidde ertoe dat in de jaargang 2012 bepaalde subsidieregelingen gemaakt zijn om assertiviteit op het gebied van duurzaamheid te belonen. Deze regelingen focuste zich vooral op het terugdringen van de terugverdientijd en het stimuleren van installaties van zonnepanelen om de kosten voor deze organisaties en verenigingen terug te dringen. In 2016 kon een vereniging of organisatie tot wel 30% subsidie krijgen op de kosten van zonnepanelen. Dit zorgde voor een zeer grote aantrekkingskracht die de overheid niet aan kon en zijn sinds kort alle subsidieregelingen voor verenigingen en non-profit organisatie beëindigd. Maar in de plaats is er een nieuwe soort subsidie gekomen, de EDS.

– Subsidie sportverenigingen zonnepanelen 2017

De subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) richt zich op sportverenigingen en sportstichtingen. Je kunt een subsidieaanvraag indienen vanaf 2 januari 2017, 09.00 uur tot en met 29 december 2017, 17.00 uur.

Deze regeling is gericht op investeringen in energiebesparing en toepassing van duurzame energie ten behoeve van sportaccommodaties. Hoewel het subsidiebudget afkomstig is van het ministerie van VWS, valt de subsidieregeling onder de Kaderwet EZ-subsidies.

Doel sport subsidieregeling
De subsidieregeling draagt bij aan het doel voor energiebesparing, zoals afgesproken in het Nationaal Energie-Akkoord, door het benutten van het potentieel aan energiebesparing bij sportverenigingen en sportstichtingen. Let er op dat het hier gaat om zonnepanelen en niet om zonneboilers.

Voor wie?

  • Sportstichtingen en sportverenigingen kunnen voor investeringen in energiebesparing of duurzame energie gebruikmaken van deze subsidieregeling EDS wanneer zij voldoen aan bepaalde voorwaarden.
  • Voor stichtingen geldt dat zij (een deel van) een sportaccommodatie in eigendom hebben wat bestemd én in gebruik is voor activiteiten van een sportvereniging.
  • Sportverenigingen dienen lid te zijn van een landelijke koepelorganisatie of een bond die bij NOC*NSF aangesloten is. De sport die de vereniging aanbiedt, moet erkend zijn door NOC*NSF.
  • Een intermediair kan namens een sportvereniging of sportstichting een subsidieaanvraag indienen. De subsidie komt echter direct terecht bij de sportvereniging. De subsidie is namelijk gekoppeld aan specifieke investeringen voor specifieke sportaccommodaties.

Lees de website van de Rijksoverheid voor meer informatie hierover.

Overtuigd?

Ben je overtuigd van de voordelen van zonnepanelen en wil je weten wat de mogelijkheden nu precies zijn? Dan is het verstandig om eerst het aanbod in jouw regio te vergelijken door meerdere installateurs te benaderen. Zodoende krijg je een goed beeld van de markt en kun je zien wat je voor een bepaald zonnepaneel systeem kwijt bent. Vraag gratis meerdere offertes op en kom vandaag nog vrijblijvend in contact met lokale installateurs.

Wat kosten zonnepanelen met/zonder subsidie?

Kom vrijblijvend in contact met lokale zonnepaneel installateurs en laat je deskundig adviseren over de mogelijkheden. Door vervolgens het aanbod naast elkaar te leggen maak je een betere keuze en kun je besparen op de aanschaf van zonnepanelen. Offertes vergelijken is gratis en vrijblijvend.

Bronnen:
– Rijksoverheid; zonnepanelen
www.rijksoverheid.nl
– Rijksoverheid: subsidie sportverenigingen
www.rvo.nl
– Belastingdienst: BTW-regeling
www.belastingdienst.nl
– BespaarLokaal
www.bespaarlokaal.nl
– Isolatie
www.isolatie.net
– Asbest verwijderen
www.asbest-subsidies.nl
– Zonnecollector
www.zonneboiler-info.nl